އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އޮކްޓޯބަރު 1 އިން 7 އަށް ޗައިނާ އެމްބަސީގެ އާންމު ޚިދުމަތްތައް ބަންދު!

އޮކްޓޯބަރު 1 އިން 7 އަށް ޗައިނާ އެމްބަސީގެ އާންމު ޚިދުމަތްތައް ބަންދު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

މާދަމާ، އޮކްޓޯބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ވަނަ ދުވަހަށް ރާއްޖޭގައި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ އާންމު ޚިދުމަތްތައް ބަންދު ކުރާނެއެވެ. 

ސަފީރު ޒާންގ ލިޒޯންގ ވިދާޅުވީ އެމަބަސީގެ ޢާންމު ޚިދުމަތް ދިނުން 7 ދުވަހަށް މެދުކަނޑައިލަނީ ޗައިނާގެ ޤައުމީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މިދުވަސްތަކުގައިވެސް 009607458160 އަދި ގްލޯބަލް ހޮޓްލައިން 008612308 އިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަމުގައި ވެސް ސަފީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ޤައުމީ ނިޞްބަތަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި ޗައިނާ މެދުނުކެނޑި އޮންނަތާ 7 އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް