އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތެޔޮ ބައުޒަރުތަކެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް!

ތެޔޮ ބައުޒަރުތަކެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

މިއަދު ހަވީރު 15:30 ހާއިރު ޓީޖެތީ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ތެޔޮ ބައުޒަރުތަކަކާއި ލޯންޗެއްގައި ރޯވެގެން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނުވަ މީހަކު ފިހި، އޭގެން އެކަކުގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. 

16:40: މިހަދިސާގައި ނުވަ މީހަކަށް އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ފަރުވާ ދެމުން. އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް. 

16:41: ފިހުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަ ދިވެއްސަކާއި އެއް ބިދޭސީ. 

16:43: އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުން އާންމުން ދުރަށް ދިޔުމަށް ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް އިން ދަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވަމުން. 

16:47: އެސަރަޙައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ފޯކްލިފްޓެއް ބޭނުން ކޮށްގެން އަންނަނީ ދުރަށް ޖައްސާ، ނަގަމުން. 

16:48: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ދީދީ މިވަގުތު ހުންނެވީ އެސަރަޙައްދުގަ.

 

ތަފްސީލު އަންނަނީ..

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
2%
ރަނގަޅު
17%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް