އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހުންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ދައުލަތުގެ 3 ބާރަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހުންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ދައުލަތުގެ 3 ބާރަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހުންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ދައުލަތުގެ 3 ބާރަށް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ ފެކަލްޓީގެ ޑީން ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު މިކަމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދުކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މިޓްވީޓްގައި ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްލާމް ދީނަށާއި ދީނުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) އަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ކުށެއް އަނިޔާއެއް ޖަރީމާ އެއް އަދި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމެއް ކަމަށެވެ.  އެކަންކުރި މީހުންނަށް ޙައްޤު އަދަބު ދެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ 3 ބާރަށް އިލްތިމާސް ކުރާކަމަށެވެ.   

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު