އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރައްޔިތުން ތިބީއެކުގަ - ކިޔަނީ އެކައްޗެއް! - ގޮވަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރީމާ ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭށޭ!: ޝައިޚް ޝަފީޢް ޢަބްދުﷲ

ރައްޔިތުން ތިބީއެކުގަ - ކިޔަނީ އެކައްޗެއް! - ގޮވަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރީމާ ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭށޭ!: ޝައިޚް ޝަފީޢް ޢަބްދުﷲ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ރައްޔިތުން ތިބީއެކުގައި ކަމަށް އަދި ކިޔަނީ އެކައްޗެއް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ގޮވަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރީމާ ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭށޭ ކަމަށް ޝައިޚް ޝަފީޢް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

"މުޖުތަމައުގަ ޚިލާފެއް ނުއުފެދޭ! ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތިބީ އެއްބައެއްގެ ގޮތުގަ. އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން. ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް! ރައްޔިތުން ގޮވަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރީމާ ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭށޭ! ތިބޭފުޅުން އެކަން ކޮށްދެއްވާ! މިކަމުގަ މާ ގިނަ ޓްވީޓްތައް ނުކުރައްވާ!"- ޝައިޚް ޝަފީޢް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
37%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް