އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްޑީއެން ވަގުތުން ވަގުތަށް އުވާލައްވައި އެކަން ކުރި މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ރައީސް ޞާލިޙްގެ އިޤްރާރުން ލާޒިމް ކުރޭ!: ޝައިޚް ޝަފީޢު

އެމްޑީއެން ވަގުތުން ވަގުތަށް އުވާލައްވައި އެކަން ކުރި މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ރައީސް ޞާލިޙްގެ އިޤްރާރުން ލާޒިމް ކުރޭ!: ޝައިޚް ޝަފީޢު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

އެމްޑީއެން ވަގުތުން ވަގުތަށް އުވާލައްވައި އެކަން ކުރި މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އިޤްރާރުން ލާޒިމް ކުރާކަމަށް ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

"ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްވެސް ތިއަ އިޤްރާރުވެލެއްވީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމް ދީނަށާއި ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ކޮށްފައިވާ ފުރައްސާރަ ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ވުމާއިއެކު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާނެމެވެ ވިދާޅުވުމަކުން ނުފުދެއެވެ. އެމްޑީއެން ވަގުތުން ވަގުތަށް އުވާލައްވައި އެކަން ކުރި މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އިޤްރާރުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ." – ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
11%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް