އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަސަން ޙުސެއިން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ ޢަޞްރު ފަހު

ޙަސަން ޙުސެއިން ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ ޢަޞްރު ފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

އުނިމާގެ ، ނ. ކުޑަފަރީ ، ޙަސަން ޙުސެއިން  (81 އަހަރު) ގެ މައްޗައް ކަށުނަމާދު މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒު މިސްކިތު ގަ އޮންނާނެއެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ