އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމުންގެ ހިތްތައް ކަތިލާފަ އުފަލުގަ ނުހުރެވޭނެ ކަމުގެ ސާބިތު ހެކި: ޓްރަމްޕަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލު!

މުސްލިމުންގެ ހިތްތައް ކަތިލާފަ އުފަލުގަ ނުހުރެވޭނެ ކަމުގެ ސާބިތު ހެކި: ޓްރަމްޕަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ޓްރަމްޕަށް ލިބުމުން އޭނާ ހީކުރީ މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ބޭނުންވަރަކަށް އަރައިގަތް ނަމަވެސް ވެރިކަމުގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

އެއްޗެއް ކައި ހުސްކުރާނެ ފަނި އެއެއްޗަކުން ނުކުންނަކަން އެއީ ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އިންސާނުން މަރުވެ ވަޅުލެވުމުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ މަސައްތައް ކައި ހުސްކުރަނީ އެ މަސްގަނޑުން ނުކުންނަ ފުޅައެވެ. 

މިއަދު ޓްރަމްޕް ވެރިކަމުން ބޭރުކުރަން އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެހެން ބައެއް ނޫނެވެ. އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނެވެ. އެމެރިކާގެ މަޖިލިސްތެރެއިންނެވެ. އެ ބޮޑު މިލިއަނަރު، ޓްރަމްޕަށް ހުންނަން ޖެހިފައިވަނީ ލޮލުފިޔަ ނުޖެހިފައެވެ. 

މިވަރުންވެސް މީސްތަކުންނަށް ޢިބްރަތަކަށް ނުވަނީބާވައެވެ! 

ގުޅުން ހުރި ލިޔުމެއް!

https://www.ndtv.com/world-news/donald-trump-calls-impeachment-greatest-witch-hunt-in-us-history-after-house-vote-2125429

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
29%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް