އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރުޅި އެރުވުމުން ދޫ ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުމަކީ މީހާ "ބަރަހަނާ" ވެދާނެ ކަމެއް!: މުފްތީ މެންކް

ރުޅި އެރުވުމުން ދޫ ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުމަކީ މީހާ "ބަރަހަނާ" ވެދާނެ ކަމެއް!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ބައެއް މީހުން ރުޅި އަންނަ ވަގުތު ނުވަތަ ރުޅި އަރުވައިލުމުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނައިލުމެއް ނެތި ހިތަށް އައިހައި ބަސްތަކެއް ދުލުން ބޭރުކޮށްލައެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ގިނައިން ކުރަނީ ރުޅި އަރުވައިލި މީހާއަށްވުރެ ތިމާ މާމޮޅުކަން ހާމަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. 

ނަމަވެސް ނަތީޖާއަކަށްވަނީ ދުލުން ބުނެވޭ ބަސްތަކުގެ ސަބަބުން މީހާ "ބަރަހަނާ"ވުމެވެ. ރުޅި އަރުވައިލުމުން ކޮންޓްރޯލު ނުކުރެވި ބަސްތައް ބުނާ މީހުން ރުޅިއަރުވަން ވެސް ގިނަ ބައަކު ބޭނުންވާނެއެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ދުލުން ނޭދެވޭ ބަސްތައް ބުނުވުމެވެ. އެފަދަ ބަސްތައް ބުނުވައިގެން މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި އެމީހަކު ފަޟީޙަތްކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. 

އެންމެ ބާރުގަދަ މީހަކީ އެމީހާގެ އަތު މުލައްދަނޑީގެ ބާރުގަދަ މީހާ ނުވަތަ ރެސްލިންގ ތަޅައިގެން މޮޅުވާ މީހާ ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ ބާރުގަދަ މީހަކީ ރުޅި އަންނަވަގުތު ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ މީހާ ކަމަށް ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައި އެއޮތީ މިފަދަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. 

މީސްތަކުން ރުޅި އެރުވުމަކީ ޝައިޠާނީ އަމަލެކެވެ. ރުޅި އަންނަނީ ޝައިޠާނާ އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭތީއެވެ. ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވުމަކީ ޝައިޠާނާ ބަލިކޮށްލުމެވެ. ވީމާ ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރާ މީހާ އެގެންދަނީ ޝައިޠާނާގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނެ ޝައިޠާނާ ބަލިކުރަމުންނެވެ.

 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް