އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނަމާދު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ވަގުތު ކޮންމެ ނަމާދަކަށްވެސް އެބައޮތް- ނަމާދު ދޫކޮށް ނުލައްވާ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ނަމާދު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ވަގުތު ކޮންމެ ނަމާދަކަށްވެސް އެބައޮތް- ނަމާދު ދޫކޮށް ނުލައްވާ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

ކިތަންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ނަމާދު ނުއެޅުމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ނަމާދެއް ކުރުމަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެއްވަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނަމާދުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނަމާދުތައް އެނަމާދުގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރާ ބިލިއަނަރުންވެސް އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކިތަންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ނަމާދުތައް ވަގުތުގައި އެންމެންނަށްވެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު، އެންމެ ބޮޑެތި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ގެންދަވަނީ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރައްވަމުން ކަމާއި އެބޭފުޅުންގެ ވިޔަފާރި އަންނަނީވެސް ބޮޑުތަނުން ކުރިއަރަމުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް