އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޠާހިރު ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެން ނަމަވެސް ނަމާދުކުރާށެވެ! މުހިންމީ ނަމާދުކުރުމެވެ!

ޠާހިރު ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެން ނަމަވެސް ނަމާދުކުރާށެވެ! މުހިންމީ ނަމާދުކުރުމެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

މުސްލިމުންނަށް އޮތީ ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން އެމީހަކު ހުރި ތަނެއްގައި ހުރެގެން އަވަހަށް ނަމާދުކުރުމެވެ. ވީމާ އަަވސްވެގަންނަންވީ ނަމާދު ކުރުމަށެވެ.

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.:

(وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)

"އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ބިމަކީ ނަމާދުކުރެވޭ، އަދި ޠާހިރުތަނެއް ކަމުގައި ލެއްވުނެވެ."

މިއީ ކީރިތި ރަސޫލާﷺ އަށްޓަކައި މި އުއްމަތަށް މާތް ﷲ ދެއްވި ޚާއްޞިއްޔަތެކެވެ. ޔަހޫދީންނާއި ނަޞޯރާއިން ދެކޭގޮތުގައި ފައްޅީގައި މެނުވީ އަޅުކަން ނުކުރެވެ އެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


41%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް