އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކާނިވާ ސަރަަހައްދުގައި ބަސް ސްޓޮޕެއް ހަދަނީ!

ކާނިވާ ސަރަަހައްދުގައި ބަސް ސްޓޮޕެއް ހަދަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކާނިވާ ސަރަަހައްދުގައި ބަސް ސްޓޮޕެއް ހަދަމުންދާކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަަހައްދުގައި ބަސް ސްޓޮޕެއް ގާއިމްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިއީ އެ ހިސާބުގައި ހުންނަ އޮފީސްތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށާއި އެ ހިސާބުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދަތުރުކޮށްލުމަށް ލިބިގެންދާނެ ލުއިފަސޭހަ އެއް ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ބަސް ސްޓޮޕްގެ މިމަސައްކަތް ނިންމައި މިރޫޓޫން ބަސް ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތުވަނީ ލިބިފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު