އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އދގެ ޤަރާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ޤައުމުތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިނުގަންނަން ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި

އދގެ ޤަރާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ޤައުމުތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިނުގަންނަން ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

އދގެ ޤަރާރުތަކާއި ދެކޮޅަށް ޤައުމުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލު ނަގާލައި ޤައުމުތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިނުގަންނަން ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި އެވެ. 

ޗައިނާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އަމަލުތައް މެދުއިރުމަތީގައި ހުރި ގޮތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި ޗައިނާއަކީ އަބަދުވެސް ކަންކަން އދގެ ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަން ބާރު އަޅާ ޤައުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަންވެސް އދ ގެ ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަން ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. 

ޗައިނާގެ ބަޔާނުގައި އެމެރިކާގެ ނަން ބޭނުންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ރައްދުކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާއިން އީރާނުގެ އިސް ކޮމާންޑަރު މަރައިލި މައްސަލައަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
66%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް