އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޤާސިމީގެ ހަށިކޮޅު އީރާނަށް ގެންދިއުމުގެ ޙަރަކާތުގައި އެތައް ހާސް ބައަކު ބައިވެރިވެއްޖެ

ޤާސިމީގެ ހަށިކޮޅު އީރާނަށް ގެންދިއުމުގެ ޙަރަކާތުގައި އެތައް ހާސް ބައަކު ބައިވެރިވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާއިން އަވަހާރަކޮށްލި އިރާޤުގެ އިސް ކޮމާންޑަރު ޤާސިމީގެ ހަސިކޮޅު އީރާނަށް ގެންދިއުމަށް މިއަދު ބަޣްދާދުގެ މަގުތަކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެތައް ހާސް ބައަކު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިރާޤުގެ ބޮޑުވަޒީރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އީރާނަށް ކުރިން ތާއީދު ނުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ލީޑރުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

ޤާސިމީގެ ހަށިކޮޅު ވަޅުލަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އީރާނުގައި ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައެވެ. އީރާނުން ގެންދަނީ ޤައުމީ ހިތާމަ ފައުޅުކުރުމުގެ 3 ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


8%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
58%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް