އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިސްކިތްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އީރާނުގެ ފަންސާސް ދެ ބިނާއެއް ނެތިކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް ދީފި

މިސްކިތްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އީރާނުގެ ފަންސާސް ދެ ބިނާއެއް ނެތިކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް ދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ބައެއް މިސްކިތްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އީރާނުގެ ޘަޤާފީ އެންމެ މުހިންމު 52 ބިނާއަކަށް ހަމަލާދީ ނެތިކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ދީފިއެވެ. 

ޓްރަމްޕް ބުނެފައިވަނީ އީރާނަށް ހަމަލާތައް ދެނީ އެމެރިކާ ރައްޔިތުން މަރާތީ އެކަމަށް ބަދަލު ހިފުމަށް ކަމަށެވެ. 

ޓްރަމްޕުގެ މި އިންޒާރާއި ގުޅިގެން އީރާގެ ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ އެތަންތަން ފޮޓޯނަގައި ވީޑިއޯކުރަމުންނެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
54%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް