އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވިޔަފާރީގަ މަކަރު ހަދައިގެން ހޯދާ ހަރާމް ފައިސާ އަނބިދަރިންނަށް ކާން ދޭން ހެޔޮ ނުވާނެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ވިޔަފާރީގަ މަކަރު ހަދައިގެން ހޯދާ ހަރާމް ފައިސާ އަނބިދަރިންނަށް ކާން ދޭން ހެޔޮ ނުވާނެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

"ވިޔަފާރީގަ މަކަރާ ޙީލަތް ހަދާ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އުޅެއެވެ. މަކަރާއި ޙީލަތުން ހޯދާ ޙަރާމް ލާރި އަނބިދަރިންނަށް ކާންދޭން ހެޔޮ ނުވާނެއެވެ. މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުމަކީ އެކަމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހާގެ މައްޗަށް އޮތް އިސްލާމް ކަމުގެ ރުކުނެކެވެ. އެކަން ވެސް ކުރަނީ ބައެއް މީހުންނެވެ. އެބައިމީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ހުއްޓެވެ! އިން ޝާ ﷲ." –ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

 

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މިކަންކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ފާހޖަގަކުރެއްވުމުންނެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް