އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޑޮކްޓަރަކާއެކު 3 މީހުންނަށް ހިމަބިހި ޖެހުމުން ހިމަބިހި ނެތް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން ރާއްޖެ އުނިވެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދޭ ޤައުމަކަށް!

ޑޮކްޓަރަކާއެކު 3 މީހުންނަށް ހިމަބިހި ޖެހުމުން ހިމަބިހި ނެތް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން ރާއްޖެ އުނިވެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދޭ ޤައުމަކަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޚިދުމަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއިއެކު 3 މީހުންނަށް ހިމަބިހި ޖެހުމުން ހިމަ ބިހި ނެތް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން ރާއްޖެ އުނިވެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދޭ ޤައުމަކަށް ވެއްޖެއެވެ. 

މިކަން އިއުލާނުކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ދަނީ ހިމަބިހި ފެތުރެމުން ކަމަށާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. 

މިވަގުތާއި ހަމައަށް ބަލައިފިނަމަ 3 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށާއި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށާއި އަދި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޚިދުމަތްކުރާ ޑޮކްޓަރަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 3 އަހަރުގެ ކުއްޖާއެވެ. އެއީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  

ހިމަބިއްސަށް ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ދޭން ފެށީ 1983 ގައެވެ.

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް