އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ލޮލުގެ ނޫރު ކަމުގައިވާ ދަރިން، ބަލިބަލިން ރައްކާތެރި ކުރައްވާ! ދަރިންނަކީ އަމާނާތެއް: ޝައިޚް އަލީ ޒައިދް

ލޮލުގެ ނޫރު ކަމުގައިވާ ދަރިން، ބަލިބަލިން ރައްކާތެރި ކުރައްވާ! ދަރިންނަކީ އަމާނާތެއް: ޝައިޚް އަލީ ޒައިދް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދޭންޖެހޭ ވެކްސިން ދޭން ސަމާލުވުމަށް މައްޝޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިވެރިޔާ ޝައިޚް އަލީ ޒައިދް ނަސޭޙަތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިތުބަރު ހިލޭ އެތައް ޑޮކްޓަރުންނެއް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފައިދާ އާއި އެކަމުގެ މުހިންމުކަން ކިޔައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ވީއިރު، ލޮލުގެ ނޫރު ކަމުގައިވާ ދަރިން ބަލިބަލިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ! ދަރިންނަކީ އަމާނާތެއް! ދީނީ، ދުނިޔެވީ އެންމެހާ ހެޔޮކަމެއް ކުދިންނަށް ދޭން ޖެހޭނެ!"

ޝައިޚް ޒައިދް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހި ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ