އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުފްތީ މެންކުގެ ދަތުރުން ފިކުރުތަކުގެ ވަބާއަށް ވެކްސިނެއް ލިބިގެންދާނެ: ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މުފްތީ މެންކުގެ ދަތުރުން ފިކުރުތަކުގެ ވަބާއަށް ވެކްސިނެއް ލިބިގެންދާނެ: ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އަލުން ހިމަބިހި ފެތުރެން ފެށުމާއި ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ ވަބާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްތޭޓް މިނިސްޓަރ ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝައިޚް އިލްޔާސް މިއަދު ވިދާޅުވީ ހިމަބިހިން ސަލާމަތްވެތިބުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށާއި ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ މީހުންނަށް ބޭނުންވަނީ އެމީހުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކުގެ ޖަވާބާއި ދީނުގެ ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެއަށް މިއަދު ފަށްޓަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބަބުން ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާއެއް ލިބި އަދި ވެކްސިނެއްވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް