އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުފްތީ މެންކުގެ އައްޑޫ ދަރުސް ނޫރާނީ ސްކޫލްގަ، ކުދުއްފުށި ދަރުސް އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގަ!

މުފްތީ މެންކުގެ އައްޑޫ ދަރުސް ނޫރާނީ ސްކޫލްގަ، ކުދުއްފުށި ދަރުސް އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކު މިއަދު ރާއްޖެއަށް ފަށްޓަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ދެއްވާ ދަރުސް އޮންނާނީ ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލުގައި ކަމަށާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގަ ދަރުސް ދެއްވާނީ ހަދ އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. 

ދެ ދަރުސް ވެސް ފަށްޓަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރޭގަނޑު 8.15 ގައެވެ. 

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދަރުސް ދެއްވަވާނީ ދީނާއި ދުރަށް ދެވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަރުސް ދެއްވާނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަން މާނަކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުންނެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް