އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ސައިކަލް ދުއްވުންތެރިޔާ ރޮސީ ގެބްރިއެލެ އިސްލާމްވެއްޖެ!

ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ސައިކަލް ދުއްވުންތެރިޔާ ރޮސީ ގެބްރިއެލެ އިސްލާމްވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ސައިކަލް ދުއްވުންތެރިޔާ ރޮސީ ގެބްރިއެލެ އިސްލާމްވެއްޖެއެވެ. އަދި މިއަހަރު ޙައްޖަށްދާނެކަންވެސް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.   

ރޮސީ ބުނީ އެންމެ ކުޑައިރުންސުރެ އޭނާ ކުރިން ހުރި ދީން ދެކެ ރުޅި އަންނަ ކަމަށާއި މީގެ 4 އަަހރު ކުރިން އެ ދީން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީން އިޚްތިޔާރުކުރީ ހިތްތަކަށް ހަޤީޤީ ހަމަޖެހުން ގެނެސް ދޭ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށެވެ.  

ރޮސީއަކީ ސައިކަލްގައި އެކަނި ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ސައިކަލް ދުއްވުންތެރިއެކެވެ.

 

ދުޢާއަކީ ރޮސީގެ ހިތުގައި އީމާންކަން ވަރުގަދަވުމާއި އޭނާގެ އެތައް ލައްކަ ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރެއިންވެސް ބައަކަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތު ލިބިގެންދިއުމެވެ.  

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
35%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް