އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުނުކަމަށް ބުނަނީ ވާލު ސުޕުން! ހަޑިމުޑުދާރު ތަކެތި ކައި އުޅެން ފެށީމާ ވަބާތައް ކުރިމަތިވޭ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުނުކަމަށް ބުނަނީ ވާލު ސުޕުން! ހަޑިމުޑުދާރު ތަކެތި ކައި އުޅެން ފެށީމާ ވަބާތައް ކުރިމަތިވޭ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުނުކަމަށް ބުނަނީ ވާލު ސުޕުން! މީހުންނަށް ހިސާބަށްވުރެ ހެޔޮ ނުބައި އޮޅި، މާތް އިންސާނުންނަށް ދެއްވެވި ހެޔޮ ރަނގަޅުތަކެތި ދޫކޮށް، ހަޑިމުޑުދާރު ތަކެތި ކައި އުޅެން ފެށީމާ ވަބާތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. މި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވުނަ އެދި ދުޢާކުރައްވާށެވެ!" –ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އިންސާނުން ކާންވީ ރަނގަޅު ތަކެތި އިސްލާމް ދީނުގައި ވަނީ ޙަލާލު ކުރައްވަވައިފައެވެ. އަދި މީސްތަކުންނަށް ވަނީ އެތަކެތި ބަޔާންކޮށް ދެއްވަވައިފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް އަތުޖެހުނުހައި އެއްޗެއް މީހުން ގެންދަނީ ކަމުންނެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި ބުޅާ، ކުއްތާ ފަދަ ތަކެތިވެސް މިހާރު ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ.

ޗައިނާގައި ފެތރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ބަލީގައި ރެ އާއި ހަމައަށް 25 މީހުން މަރުވެ 830 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިހާރު ވަނީ ޢާންމުކޮށްފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
66%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް