އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ތުރުކީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިން ހެލުން: މިއީވެސް އިމްތިޙާނެއް!: އުރްދުޤާން

ތުރުކީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިން ހެލުން: މިއީވެސް އިމްތިޙާނެއް!: އުރްދުޤާން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

ހުކުރު ދުވަހު ތުރުކީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ސަރަހައްދުތައް ބައްލަވާލައްވައި އަދި ޖަނާޒާގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ތުރުކީގެ ރައީސް ޠައްޔިބް އުރްދުޤާން ވިދާޅުވީ މިއީ ވެސް ކުރިމަތި ކުރެއްވެވި އިމްތިޙާނެއް ކަމަށާއި ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަނެ ޙާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭން ސރުކާރަށް ކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ވާން އޮތް އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މިންގަނޑުން 6.8 ގެ ބާރުމިނުގައި އިލަޒިގް އަށް އައިސްފައިވާ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 29 އަށް އަރާފައިވާއިރު އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1466އަށް އަރައިފައެވެ. ވެއްޓިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ދަށުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރެސްކިޔު ޓީމްތަކުން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާއިރު ރައްޔިތުންވެސް ގެންދަނީ އެމީހަކަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
21%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
21%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް