އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޗައިނާގަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފަށައިފި!

ޗައިނާގަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފަށައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ފާއިތުވި ދެދުވަހަށް ބަލާއިރު ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ބަލި އިތުރަށް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ރަސްމީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޗައިނާގަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އަދި ސަލާމަތްވީ ނުވަސަތޭކަ ވަރަކަށް މީހުންނެވެ!

ބަލިޖެހުނުކަން ޔަޤީންކުރެވުނު ޢަދަދު: 24324

މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު: 490

ބަލިން ސަލާމަތްވި މީހުންގެ ޢަދަދު: 892

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
43%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް