އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޗައިނާއިން މުސްލިމުންގެ ތާއީދު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި!

ޗައިނާއިން މުސްލިމުންގެ ތާއީދު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

"ﷲ ގެ މަތިވެރިކަމާއެވެ! އެއިލާހުގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ބޮޑުކަމާއެވެ! އެއިލާހުގެ ލަޝްކަރުގެ ގަދަފަދަކަމާއެވެ! (وما يعلم جنود ربك إلا هو) "ކަލޭގެފާނުގެ ރައްބުގެ ލަޝްކަރު(އޭގެ ބާރުވެރިކަމާއި ޢަދަދެއް) އެއިލާހަށް މެނުވީ އެނގިވޮޑިގެން ނުވެއެވެ." -އިސްލާމް ދީނުގެ ހުޅުކޮޅު ނުނިއްވޭނެ!"

މި ބަސްފުޅާއިއެކު ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލު ޓްވީޓް ކުރައްވާފައިވަނީ ޗައިނާގެ އިސްވެރއަކު މުސްލިމުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ތާއީދު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ވީޑިއޯއެކެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
24%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް