އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިތުރު އެއް ހަފްތާ އަށް ސަރުކާރާ ތައުލީމީ މުއައްސަސާތައް ބަންދުކޮށް އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލަނީ!

އިތުރު އެއް ހަފްތާ އަށް ސަރުކާރާ ތައުލީމީ މުއައްސަސާތައް ބަންދުކޮށް އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

އިތުރު 1 ހަފްތާއަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކޮލެޖުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތައް ބަންދުކުރުމަށާއި ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ..

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


10%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
70%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ