އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސް ދެ މަހަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސް ދެ މަހަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

ޗައިނާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނުމުން މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ލޮކްޑައުން ކުރި ހުބެއި ޕްރޮވިންސް ދެމަސްދުވަހަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފިއެވެ.

ހުބެއި ޕްރޮވިންސް ހުޅުވާލުމާ އެކު އެކި ސިޓީތަކުގައި ބަންދުވެފައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ގެއަށް ދިއުމަށް ރޭލްވޭ ސްޓޭޝަންތަކުގައި ދިގު ކިއުތަށް ހަދައިފައެވެ. 

ހުބެއި ޕްރޮވިންސް ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން 56 ލިއަން މީހުން އެ ޕްރޮވިސް ގައި ވަނީ ބަންދުވެފައެވެ. މި ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރުތައް އަލުން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ދަތުރު ކުރުމަށް ހުއްދަ އޮންނަނީ ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ.

ހުބެއިގެ ބައެއް އެއާޕޯޓްތައް ވެސް ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާލާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
8%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު