އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ޙިމާޔަތްކުރަން ގްރީންލޭންޑުގެ ވެރިރަށުގަ ބަނގުރާ ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ޙިމާޔަތްކުރަން ގްރީންލޭންޑުގެ ވެރިރަށުގަ ބަނގުރާ ވިއްކުން މަނާކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

ގްރީންލޭންޑުގެ ވެރިރަށް ނުކްގަ ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ގޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުން ކަމަށެވެ. 

އެ ޤައުމުގެ ޞިއްހީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި އިންފެކްޝަން އުފެދުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިހާލަތުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙިމާޔަތުގައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ގްރީންލޭންޑުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ޤައުމުގެ 33 އިންސައްތަ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރެއެވެ. 

މިފަދަ އަމުރުތަކުން ޔަޤީންވެގެން މިދަނީ އިސްލާމް ދީނުގައި ބަނގުރާ ޙަރާމްކުރައްވަވާފައި މިވަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި މުޖުތަމައުއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެތީ ކަމެވެ. އަދި އެންމެ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތައް ހުރީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް