އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވީޑިއޯ: ﷲ މަތިވެރިކުރުން ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގަ!

ވީޑިއޯ: ﷲ މަތިވެރިކުރުން ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައި އެވަނީ ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމަށް ނިޔުޒީލަންޑުގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙަރަކާތެއްގެ ވީޑިއޯއެވެ! ވީޑިއޯ ކްލިޕް ހިއްޞާކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ނިޔުޒީލަންޑުގައި ޙަރަކާތެއް ކަމަށް އޭނާއަށް މައްލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ ! 

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކުން ވެސް އިސްލާމް ދީނަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން ދިއުމަކީ އުންމީދެވެ. އެފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ﷲ ތައާލާގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ހިދާޔަތު ލިބުމުން ޙަރަކާތްތައް އިސްލާމް ދީނުގެ އިންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އުންމީދަކީ އިސްލާމް ދީނަސް ނަޞްރު ލިބި، އިތުރުކުރިއެރުން ލިބުމެވެ. 

ފުރިހަމަ ހިދާޔަތް ލިބުމުން މިޔުޒިކާއި ނުލައި މިފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ކަމަށާއި އަދި މިހާރު ބުރުގާ ނުއަޅައި އެތިބަ އަންހެނުން ވެސް ބުރުގާ އަޅާނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް