އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބީއެމްއެލް، އޫރިދޫ، އެމްއައިބީ އަދި ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި

ބީއެމްއެލް، އޫރިދޫ، އެމްއައިބީ އަދި ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 4 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

ބީއެމްއެލް، އޫރިދޫ، އެމްއައިބީ އަދި ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.ބީއެމްއެލް، އޫރިދޫ، އެމްއައިބީ އަދި ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް:1. އޫރިދޫ މެދުވެރިކޮށް އެސްއެމްއެސް ގެ ޒަރީއާއިން ޒަކާތް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

 


http://islamicaffairs.gov.mv/download/1951/

2.އޫރިދޫ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލްhttp://islamicaffairs.gov.mv/download/1955/

3. މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލްhttp://islamicaffairs.gov.mv/download/1947/


4. ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

http://islamicaffairs.gov.mv/download/1942/


5. އޮންލައިންކޮށް ބީއެމްއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

http://islamicaffairs.gov.mv/download/1924/


ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދައްކާ ލިންކް https://ebanking.bankofmaldives.com.mv/zakaiy/


#MVIaffairs
#Ramadan1441

islamicaffairs.gov.mv

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް