އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސައުދީގަ ދޭ އަދަބު ރާއްޖޭގަ ދޭން ނުޖެހޭތޯ؟ ކަރަންޓީނުކޮށްފަ ތިއްބާ ހެރެތެރެއިން ފިލި 5 މީހުންގެތެރެއިން އެކަކު ހޯދައިފި!

ސައުދީގަ ދޭ އަދަބު ރާއްޖޭގަ ދޭން ނުޖެހޭތޯ؟ ކަރަންޓީނުކޮށްފަ ތިއްބާ ހެރެތެރެއިން ފިލި 5 މީހުންގެތެރެއިން އެކަކު ހޯދައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

މާލެއިން ދިއުމުން ހެރެތެރެ ރިޒޯޓުގައި ކަތަންޓީނުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހަކު ފިލާފައިވާ ކަމަށާއި އެއިގެ ތެރެއިން އެކަކު މިހާރު ވަނީ ހޯދިފައިކަމަށާއި އެހެން މީޙުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. 

މިއީ ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ތިއްބައި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފިލި 5 މީހުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކޮރޯނާ އިން ސަލާމަތްވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދެކޮޅު ހަދާ މީޙުންނާއިމެދު ސައުދީ ސަރުކާރުން ބަލަނީ މުޖުތަމައުއަށް ބަލިފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ ނުރައްކައުތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ދޭ އަދަބަކީ 1 މިލިއަން ރިޔާލައިން ޖުރުމަނާކުރުމާއިއެކު 5 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު