އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޓްވިޓަރގަ ރެޑްވޭވް ސަލީމްގެ ނަމުގަ ފޭކް 2 އެކައުންޓަކުން އެބަ ޓްވީޓްކުރޭ!: ސަލީމް

ޓްވިޓަރގަ ރެޑްވޭވް ސަލީމްގެ ނަމުގަ ފޭކް 2 އެކައުންޓަކުން އެބަ ޓްވީޓްކުރޭ!: ސަލީމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ޓްވިޓަރގައި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް، (ރެޑްވޭވް ސަލީމް)ގެ ނަމުގައި ފޭކް 2 އެކައުންޓަކުން ޓްވީޓްކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ސަލީމް ވިދާޅުވީ މިކަމާއި ގުޅިގެން ޓްވިޓަރގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް މިކަން ގެންނަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ! 

"އަޅުގަނޑު ކުރާ ޒާތުގެ ޓްވީޓް އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެކަން އެކުރާ ބައަކު އެކަން ނުކޮށް ހުއްޓައިލުން. މިހާރުވެސް ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގަ ސުވާލުތައް އެބަ އުފެދޭ! މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް!" ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް