އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާލެ ސިޓި ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގަ މާދަމާ ކޭތަނަމާދުކުރާނެ!

މާލެ ސިޓި ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގަ މާދަމާ ކޭތަނަމާދުކުރާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 4 ސިކުންތު

މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ފިޔަޔައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާދަމާ ކޭތަ ނަމާދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތުން ކޭތަނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 10:30 ގައި އެރަށެއްގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތެއްގައެވެ. 

މާދަމާ ހިފާ އިރުކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ ހެނދުނު 9:39 ގައެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ހިފަފައި ހުންނާނީ 10:51 ގައެވެ ވީއްލާނީ 12:14 ގައެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ