އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެންމެ ހިތާމަވެރި ޚަބަރު!: އެއްވެސް ޤައުމަކުން މިއަހަރު ޙައްޖަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި!

އެންމެ ހިތާމަވެރި ޚަބަރު!: އެއްވެސް ޤައުމަކުން މިއަހަރު ޙައްޖަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

ސައުދީ ހައްޖު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމާފައިވަނީ މިއަހަރު ޙައްޖު ވުމަށް އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ސައުދި ޢަރަބިޔާއަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި ޙައްޖު ވެވޭނީ މިހާރު ސައުދީގައި ތިބި އެކި ޤައުމުތަކުގެ މީޙުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޙައްޖުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭނީވެސް ވަރަށް މަދު ޢަދަދެއްގެ މީޙުންނަށް ކަމަށެވެ. 

އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހުނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުން ނުހުއްޓޭތީ އާއި ގިނަ ބައަކު އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އުޅެފިނަމަ ބަލި ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ޙައްޖުގެ އަޅުކަން މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ގައިދުރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކަމަށެވެ! 

މިއީ މެދުވެރިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކުރިންވެސް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މި ޚަބަރަކީ މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެކެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
37%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް