އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިހާރު މިއަރަނީ އުދައެއް ނޫން! ކުދިކުދި "ސުނާމީ" ތަކެއް!

މިހާރު މިއަރަނީ އުދައެއް ނޫން! ކުދިކުދި "ސުނާމީ" ތަކެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް މިހާރު ދަނީ އުދައަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް އަރާ ރާޅު ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަތަކަށް ދަނީ އަރަމުންނެވެ. 

"މިހާރު އުދައަރާ މަންޒަރު ފެނުމުން ސިފަވަނީ ހަމަ ސުނާމީ އެރި ދުވަސް! ހަމަ އޮވެލާފަ ލޮނުގަނޑު ހިއްލިލާފަ ރަށުތެރެއަށް އަރައިގަތްގޮތް ހަމަ ސިފަވަނީ! ގިނަ ރަށްތަކަށް ދަނީ އެކަމުގެ ގެއްލުން ލިބެމުން!" 

ރައްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ފަސްގަނޑު އިތުރު 2 މީޓަރަށް ނުއުފުލައި ދެން ދިރިނުއުޅެވޭނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް