އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގަ ޖެއްސުމަށް ހުށަޅާ ފޯމް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި!

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގަ ޖެއްސުމަށް ހުށަޅާ ފޯމް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަންނަންފަށައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ  މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 23 ޖުލައި 2020 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 9:00 އިން 13:00 އަށް މިނިސްޓްރީ ގެ ލޮބީގައި ފޯމްބަލައިގަތުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުމުގެ ޙާލަތު ޢަންމުކޮށް ހުޅުވައިލަނީ ރޯދަމަހު ލިބޭ ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކަމަށްބުނެ މިއަހަރު ވަނީ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާނުލައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު