އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ އަށާ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރިޔަސް މަޤާމުގަ ހުރެވޭ! އިންސާނަކަށް ފުރައްސާރަ ކުރީމާ ވަގުތުން ވަކިކުރަނީ؟: ޝައިޚް ސައުދާން

ﷲ އަށާ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރިޔަސް މަޤާމުގަ ހުރެވޭ! އިންސާނަކަށް ފުރައްސާރަ ކުރީމާ ވަގުތުން ވަކިކުރަނީ؟: ޝައިޚް ސައުދާން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ރަސޫލާ (ޞވޢ) އަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ޖަމިއްޔާތަކުގެ މީހުން މިނިވަންކަން މަތީ މަގުތަކުގައިއާއި ރައީސް އޮފީހުގަ އާއި ރ. މަޖްލީހުގައި (ރައޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި) އުޅޭއިރު އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި އިންސާނަކަށް ފުރައްސާރަކޮށްގެން ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅައި މަޤާމުން ވަކިކުރުމުން ޝައިޚް ސައުދާން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅު ކުރައްވައިފިއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް