އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާވެޔޮ މިސްކިތް ހުޅުވައި ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި!

މާވެޔޮ މިސްކިތް ހުޅުވައި ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

4،5 އަހަރު ފާއިތުވުމަށްފަހު މާވެޔޮމިސްކިތް ހުޅުވައި ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މައުޅުމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށް މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ދައުލަތަށް ވަރަށް ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރައްވަވާފައިވާ ޢުމަރު ޒާހިރުއެވެ. 

މިއީ މާލޭގައި ލިފްޓް ބަހައްޓައި 5 ބުރިއަށް ޢިމާރާތް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ މިސްކިތެވެ. މިސްކިތް ބިނާކޮށްދެއްވީ މަސީގެ ޗެއާމަން މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙް އެވެ. މިސްކިތަށް މިހާރު ނަންދީފައިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕާފުޅު، ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު ޢަލީ ޙުސަިންގެ ނަންފުޅުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް