އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހުޅަނގުގެ ފަލްސަފާއަށް ލެނބިފައިވާ މީހުންނަށް ނުލިބިގެން އުޅޭ ޙައްޤަކީ އަންހެނުން ހެދުން ބޭލުވުމުގެ ޙައްޤު!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ހުޅަނގުގެ ފަލްސަފާއަށް ލެނބިފައިވާ މީހުންނަށް ނުލިބިގެން އުޅޭ ޙައްޤަކީ އަންހެނުން ހެދުން ބޭލުވުމުގެ ޙައްޤު!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ހުޅަނގުގެ ފަލްސަފާގެ މައްޗަށް ހިތް ލެނބިފައިވާ މީހުންނަށް އަބަދުވެސް ނުލިބިގެން އުޅޭ ޙައްޤަކަށް ފެންނަނީ އަންހެނުން ހެދުން ބޭލުވުމުގެ ޙައްޤެވެ! އެކަނބަލުންގެ ހެދުން ބާލުވަން މިހުންނަނީ ހާދަ ވަރުގަދަ ފޯރިއެކެވެ! އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ވެސް އިސްލާމް ދީން އަމުރުކުރަނީ އަޢުރަ ނިވާކުރުމަށާއި ބެލުންތައް ތިރިކުރުމަށެވެ!

ފޮތުގެ އެއްބައަށް އީމާންވެ، އަނެއް ބައަށް ކާފިރުވެ، ދެންވެސް ކިޔަނީ އިސްލާމުންނޭ!

ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް ޙައްޤު އަދަބުދޭން އިންކާރުކޮށް ދެންވެސް ކިޔާނީ ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅޭ!

އިޙްތިރާމްކުރުމަށް އިސްލާމް ދީން އަމުރުކުރި އަމުރުފެނި، ނިވައިވާން ކުރި އަމުރުގައި ކޮޅުފައިން ޖަހައި ދެންވެސް ކިޔަނީ މާތްވި އިސްލާމް ދީނޭ!

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް