އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މެސެޖަކީ ބައަކު އެދުމެއް ނެތި ވެދުމެއް ނުކުރާނެ!

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މެސެޖަކީ ބައަކު އެދުމެއް ނެތި ވެދުމެއް ނުކުރާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

"އެއްވެސް ބައަކު އެދުމެއް ނެތި ވެދުމެއް ނުކުރާނެއެވެ!" މިއީ މިނިވަން ދުވަހުގެ މެސެޖުގެ ގޮތުގައި ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ދެއްވި މެސެޖެވެ. 

"އެއްވެސް ބައަކު އެދުމެއް ނެތި ވެދުމެއް ނުކުރާނެއެވެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަންތަކަމާއި މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރުދަކު، ކުޑަނަމަވެސް ބޮޑުނަމަވެސް ނުކުރާށެވެ!"

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް