އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ އަށްޓަކާ ފަންސާސް އަހަރު ހިލޭސާބަހަށް ބޭސްކޮށްދެއްވި ފަޤީރުންގެ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. މުޙައްމަދު އަލްމަޝާލީ އަވަހާރަވެއްޖެ!

ﷲ އަށްޓަކާ ފަންސާސް އަހަރު ހިލޭސާބަހަށް ބޭސްކޮށްދެއްވި ފަޤީރުންގެ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. މުޙައްމަދު އަލްމަޝާލީ އަވަހާރަވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ﷲ އަށްޓަކާ 50 އަހަރު ހިލޭސާބަހަށް މިޞުރުގައި ބޭސްކޮށްދެއްވި ފަޤީރުންގެ ޑޮކްޓަރު، ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު އަލްމަޝާލީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.  

ޑރ. ވަނީ ފައިސާގައި ހިއްޕަވަން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފައެވެ. އޭނާގެ ކްލިނިކަށް ދޭ އެހީވެސް ބޭނުންފުޅެއް ނުކުރައްވައެވެ. ވިދާޅުވަނީ އޭނާ ބޮޑުފުޅުވީ ފަޤީރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެއްވެސް ތަނަވަސްކަމެއް ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. 

ފީއެއްގެ ގޮތުން މީހަކު ދިން ނަމަވެސް ގިނަވެގެން ނަންގަވަނީ މިޞުރުގެ އެންމެ ދިހަ ޕައުންޑެވެ. އެވަރު ނެތް މީހަކު މަދުން ދިންނަމަވެސް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުކުރައްވައެވެ. ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ދެއްވައެވެ. 

މާތް ﷲ މަރްޙޫމްގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތިވެރި ނިޢްމަތް މިންވަރުކުރައްވަވައިދެއްވަވާށި! އާމީން 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


41%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
8%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް