އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުރީދޫ! ދިވެހިންގެ ޖީބަށް ލުއިތަކެއް ފޯރުކޮށްދިން ކާމިޔާބު ފަނަރަ އަހަރު!

އުރީދޫ! ދިވެހިންގެ ޖީބަށް ލުއިތަކެއް ފޯރުކޮށްދިން ކާމިޔާބު ފަނަރަ އަހަރު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

 

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ދިވެހިންގެ ޖީބަށް ލުއިތަކެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަތަނިޔާ، މިހާރުގެ އުރީދޫއަށް 16 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރަމުންގެންދާއިރު އުރީދޫއަކީ މިހާރު ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާއި ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ގުޅިފައިވާ ނަމެކެވެ.

މަސްވެރިންވެސް، ދަނޑުވެރިންވެސް، އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކަކަށް އުރީދޫ އިން އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އުރީދޫ ވަނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ރާއްޖެ ގެނައުމުގައިވެސް ބޮޑެތި ކުރއެރުންތަކެއް ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އުރީދޫ އިން ކުރިއަށް ދަނީ އެންމެ ބާރުމިނުގައެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒުކަމުގައި ދެކެމުން އަންނަ އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރކެޔާގައި އެކަނިވެސް މިހާރު 100 އަށްވުރެ މުވައްޒިފުން މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް