އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

"މަހުގެ އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ތިބާ ރޯދަ ހިފާނަމަ ތޭރައާއި ސާދައާއި ފަނަރައިގައި ރޯދަ ހިފާށެވެ!"- ޙަދީޘް

"މަހުގެ އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ތިބާ ރޯދަ ހިފާނަމަ ތޭރައާއި ސާދައާއި ފަނަރައިގައި ރޯދަ ހިފާށެވެ!"- ޙަދީޘް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ހަނދުމަހުގެ 13، 14، 15 3 ދުވަހު ހިފާ ރޯދައަށް ކިޔަނީ ބީޟުގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޯދައެވެ. 

"ބީޟުގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޯދައަކީ ކޮންމެ ހަނދު މަހެއްގައި ހިފުން ސުންނަތްވެގެންވާ ތިން ރޯދައެވެ. މި ރޯދައަށް ބީޟުގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޯދައޭ ކިޔުނީ އެ ރޯދަހިފަނީ ހަނދު އޭގެ އެންމެ އަލިކަން ގަދަވެ، ހުދުވާ ދުވަސްތަކުގައި ކަމަށްވާތީއެވެ. ބީޟުގެ މާނައަކީ ހުދެވެ.    

ބީޟުގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޯދަ ކޮންމެ މަހެއްގެ 13 އަދި 14 އަދި 15 ގައި ހިފުމަށް އަންނަނިވި ޙަދީޘް އައިސްފައިވެއެވެ.

އަބޫ ޛައްރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަހުރެންނަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "މަހުގެ އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ތިބާ ރޯދަހިފާ ނަމަ ތޭރައާއި ސާދައާއި ފަނަރައިގައި ރޯދަ ހިފާށެވެ."

މަޢުލޫމާތު: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢުގެ ލިޔުއްވުމަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް