އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އާމިނަތު އަޙްމަދު ދީދީ ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު

އާމިނަތު އަޙްމަދު ދީދީ ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ޢަޒުމް / ސ. ހިތަދޫ ، އާމިނަތު އަޙްމަދު ދީދީ ( ބަޔޯގެ އާމިނާދީ) (79 އ)ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ފަޒާ މިސްކިތް (ސ. ހިތަދޫ) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


62%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
12%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ