އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޝަހީމާ އަޙްމަދު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދު މެންދުރު އެއްގަޑި ބައިގަ !

ޝަހީމާ އަޙްމަދު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދު މެންދުރު އެއްގަޑި ބައިގަ !


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ދުއްލިސާގެ / ހދ،ނޭކުރަންދޫ ، ޝަހީމާ އަޙްމަދު (48 އ)ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ މެންދުރު 13:30  މަސްޖިދުލް ތަޢާވުން ( އާސަހަރާ މިސްކިތް) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު