އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް އިތުރު ދެ ހަފްތާ އަށް ބަންފުކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް އިތުރު ދެ ހަފްތާ އަށް ބަންފުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް އިތުރު ދެ ހަފްތާ އަށް ބަންދު ކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ކޯވިޑް-19 ގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން، މާލޭ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް 2 ހަފްތާގައި ވެސް ކިޔަވައިދިނުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެ ހަފްތާ ފަހުން މި ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ހަލުވިކަމާއކު ފެތުރެމުން ދިއުމައި ގުޅިގެންސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު ޖުލައި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އަލުން ހުޅުވި ނަމަވެސް ކޮވިޑް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނާތީ ސްކޫލްތައް ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
66%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު