އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

7 މަސްދުވަހަށްފަހު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ޢުމުރާވާން ފަށައިފި

7 މަސްދުވަހަށްފަހު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ޢުމުރާވާން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ޙައްޖާއި އުމުރާވުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުކުރިތާ 7 މަސްފަހުން މިރޭ ފުރުޞަތު ހުޅުވއިލުމުން ޢުމުރާގެ އަޅުކަން ފަށައިފިއެވެ. 

މިރޭ 12 ޖެހިއިރު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމުން ފުރަތަމަ ގްރޫޕުގައި ޢުމުރާވެފައިވަނީ ސައުދީ ރައްޔިތުންނާއި ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ. 

މިވަތުތު ޙަރަމްފުޅަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެނީ ކޮންމެ 3 ގަޑިއިރަކަށް ފަހަރަކު 6000 މީހުންނަށެވެ. އެއް ގްރޫޮޕް ނުކުތުމުން އަނެއް ގްރޫޕަށް ވަދެވޭ ގޮތަށެވެ. ޙައްޖާ ޢުމުރާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ކުދިކުދި ގްރޫޕުތަކަށް ހުޅުވައިލި ނަމަވެސް ޙާލަތު ރަނގަޅުވާވަރަށް ބަލައި ގްރޫޕުތައް ބޮޑެތި ކުރާނެކަމަށެވެ. 

ޢުމުރާވުމަށް ޚާއްޞަ ހުއްދަތަކެއް ކުރިއާލައި ނަގަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީންވަނީ ކަންކަން ކުރަންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު އުމުރާއަށް މީހުން ގެންދާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ހިއްޞާކޮށްފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް