އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުތީމު މަހާރަދުން ޕޯޗްގީޒުންނާ ހަނގުރާމަކުރެއްވީ އެމީހުންގެ ބާރުވެރިކަން އެނގިވަޑައި ނުގަންވާތީއެއް ނޫން!: ޝައިޚް މަންޞޫރު

އުތީމު މަހާރަދުން ޕޯޗްގީޒުންނާ ހަނގުރާމަކުރެއްވީ އެމީހުންގެ ބާރުވެރިކަން އެނގިވަޑައި ނުގަންވާތީއެއް ނޫން!: ޝައިޚް މަންޞޫރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

"އުތީމު މަހާރަދުން ޕޯޗްގީޒުންނާއި ހަނގުރާމަކުރެއްވީ (އެއިރު) އެމީހުންގެ ބާރުވެރިކަން (ހުރިވަރު) އެނގިވަޑައިނުގަންވާތީއެއް ނޫނެވެ! ނަމަވެސް އެންމެ ބާރުގަދަ ފަރާތަށް އީމާންވާތީއެވެ. އަދި ނަޞްރު ދެއްވަވާ ފަރާތަކީ އެއްކައުވަންތަ އިލާހުކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާތީއެވެ!"

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރު 

ޝައިޚް މަންޞޫރުގެ މިމެސެޖަކީ ވަރަށް ގިނަ މާނަތައް އެކުލެވިގެންވާ މެސެޖެކެވެ. އިންޑިއާއަކީ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޤައުމުކަމުގެ ބަހަނާ ދައްކައި ޜާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް އިންޑިއާ އާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހފައިވާކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯތަކުގައި އަނދުން އަޅުވަމުން ގެންދާ މިސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށް، ވަޒީރުންނަށް ޝައިޚުގެ މި މެސެޖުން ޢިބްރަތެއް ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވެއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް