އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެެވެ. 

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނިޔާވެފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 7:00 ގައި ނިޔާވީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ގައި ފަރުވާ ދެމުން އައި 67 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކުއެވެ.  މިއީ ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 36ވަނަ މީހާއެވެ.

މަޔިތާއަށް ހެޔޮރަހުމަތް ލައްވވާށި އާމީން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު