އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދުނިޔޭގަ ހިންގާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކާ މުސްލިމުންނާ ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގަ ހިންގާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކާ މުސްލިމުންނާ ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ކެނެޑާގައިވިޔަސް ފްރާންސްގަވިޔަސް އަދި އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ދުނިޔޭގަ ހިންގާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކާ މުސްލިމުންނާއި ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ހިންގާ ޓެރަރިސްޓް ޢަމަލުތަކަކީ ސީދާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކެއް ކަމަށްވިދާޅުވެ އެޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެންވެސް އެފަދަ ޓެރަރިސްޓް އަމަލުތައް އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވައިފައެވެ. 

ފަހަކަށް އައިސް ކެނެޑާ އާއި ނިޔުޒީލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރުން ގެންދަވަނީ މުސްލިމުންގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް