އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތުރުކީއަށާ ގްރީސަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ސުނާމީ އަރައިފި! ދެވަނަ ސުނާމީ ގެ އިންތިޒާރުގަ!

ތުރުކީއަށާ ގްރީސަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ސުނާމީ އަރައިފި! ދެވަނަ ސުނާމީ ގެ އިންތިޒާރުގަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

ތުރުކީ އަށާއި ގްރީސްއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ސުނާމީ އަރައިފިއެވެ. 

ތުރުކީން ބުނެފައިވަނީ ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.0 ގެ ބާރުމިނުގައި އައި މިބިންހެލުމުގައި ޢިމާރާތްތައް ވެއްޓުނުކަމަށާއި 4 މީހަކު މަރުވެ 120 މީހުން ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ކަމަށެވެ. 

ތުރުކީގެ އިޒްމިރު އަވަށުގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވެއްޓިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެދަށުން މިހައިތަނަށް 70 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ސަރަހައްދުތަކަށް އިތުރު ސުނާމީ އެއް އެރުމުގެ ބިރު އޮތްކަންވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
43%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް